Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Cenik dimnikarskih storitev za Občino Brežice

vsebina objave

Datum sprejema:06.05.1999
Datum objave:02.06.2010
Datum začetka veljavnosti:02.06.2010