Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dobova

vsebina objave

Datum sprejema:08.04.1999
Datum objave:02.06.2010
Datum začetka veljavnosti:02.06.2010