Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Brežice za leto 1998

vsebina objave

Datum sprejema:08.04.1999
Datum objave:02.06.2010
Datum začetka veljavnosti:02.06.2010