Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Sklep o javni razgrnitvi osnutka prostorsko ureditvenih pogojev za območje AFP Dobova

vsebina objave

Datum sprejema:26.02.1999
Datum objave:02.06.2010
Datum začetka veljavnosti:02.06.2010