Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Sklep o določitvi povprečne gradbene cene za m2 stanovanjske površine, povprečnih stroškov komunalnega urejanja zemljišča in vrednosti stavbnega zemljišča na območju Občine Brežice za leto 1999

vsebina objave

Datum sprejema:18.02.1999
Datum objave:02.06.2010
Datum začetka veljavnosti:02.06.2010