Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 1999

vsebina objave

Datum sprejema:18.02.1999
Datum objave:02.06.2010
Datum začetka veljavnosti:02.06.2010