Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi Mladinskega centra Brežice

vsebina objave

Datum sprejema:18.02.1999
Datum objave:02.06.2010
Datum začetka veljavnosti:02.06.2010