Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Odlok o spremembi odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Brežice

vsebina objave

Datum sprejema:18.02.1999
Datum objave:02.06.2010
Datum začetka veljavnosti:02.06.2010