Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Brežice za obdobje 1986 do leta 2000 za območja vodnih virov Pišece, Prilipe, Mokrice in Aquaductus Romanus dopolnjen 1998/1

vsebina objave

Datum sprejema:18.02.1999
Datum objave:02.06.2010
Datum začetka veljavnosti:02.06.2010