Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter prostorskih sestavin srednjeročnega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1986 do leta 1990 v nadaljevanju ses

vsebina objave

Datum sprejema:16.10.1998
Datum objave:02.06.2010
Datum začetka veljavnosti:02.06.2010