Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Odlok o delnem povračilu stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampanje na lokalnih volitvah v Občini Brežice v letu 1998

vsebina objave

Datum sprejema:09.10.1998
Datum objave:02.06.2010
Datum začetka veljavnosti:02.06.2010