Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Brežice od leta 1986 do 2000 za območje mejnega prehoda Obrežje dopolnjenega 1996/II

vsebina objave

Datum sprejema:04.09.1998
Datum objave:02.06.2010
Datum začetka veljavnosti:02.06.2010