Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Odlok o spremembi zazidalnega načrta Hrastina – Kare VI

vsebina objave

Datum sprejema:30.01.1998
Datum objave:02.06.2010
Datum začetka veljavnosti:02.06.2010