Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Odlok o začasnem financiranju javne porabe Občine Brežice za leto 1998

vsebina objave

Datum sprejema:17.01.1998
Datum objave:02.06.2010
Datum začetka veljavnosti:02.06.2010