Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Poročilo o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje dela vasi Mali vrh KS Globoko

vsebina objave

Datum sprejema:09.01.1998
Datum objave:02.06.2010
Datum začetka veljavnosti:02.06.2010