Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka na Malem vrhu v Krajevni skupnosti Globoko

vsebina objave

Datum sprejema:09.01.1998
Datum objave:02.06.2010
Datum začetka veljavnosti:02.06.2010