Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Odlok o ustanovitvi Sklada stavbnih zemljišč Občine Brežice

vsebina objave

Datum sprejema:28.02.1997
Datum objave:02.06.2010
Datum začetka veljavnosti:02.06.2010