Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Odlok o zavarovanju pitne vode v vrtinah Vt-1 in Ci-1 v Glogovem Brodu ter v vodnjakih na lokaciji črpališča Brezina

vsebina objave

Organ sprejema:Občinski svet Občine Brežice
Datum sprejema:13.06.1996
Datum objave:19.07.1996
Objavljeno v:

UL RS 38/96

Datum začetka veljavnosti:27.07.1996

Predpisi, ki spreminjajo dani osnovni predpis:

05/2004 - Odlok o spremembah in dopolnitvah naslednjih odlokov o zavarovanju vodnih virov

Naslov / osnovni predpis:Odlok o spremembah in dopolnitvah naslednjih odlokov o zavarovanju vodnih virov

Vsebina objave

Datum sprejema:13.05.2004
Datum objave:15.06.2004
Objavljeno v:

UL RS 65/04

Datum začetka veljavnosti:16.06.2004