Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Brežice z osnutkom programskih zasnov dopolnjenem v letu 1996 in osnutka sprememb in dopolnitev prostorsko...

vsebina objave

Datum sprejema:05.07.1996
Datum objave:02.06.2010
Datum začetka veljavnosti:02.06.2010