Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Brežice dopolnjenega v letu 1995

vsebina objave

Datum sprejema:31.05.1996
Datum objave:02.06.2010
Datum začetka veljavnosti:02.06.2010