Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Brežice za leto 1995

vsebina objave

Datum sprejema:10.05.1996
Datum objave:02.06.2010
Datum začetka veljavnosti:02.06.2010