Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o pomožnih objektih za potrebe občanov in njihovih družin (Brežice)

vsebina objave

Datum sprejema:16.11.1995
Datum objave:02.06.2010
Datum začetka veljavnosti:02.06.2010