Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Odlok o organizaciji in delovanju zaščite in reševanja v Občini Brežice

vsebina objave

Datum sprejema:16.11.1995
Datum objave:02.06.2010
Datum začetka veljavnosti:02.06.2010