Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Brežice v letu 1993

vsebina objave

Datum sprejema:24.06.1994
Datum objave:02.06.2010
Datum začetka veljavnosti:02.06.2010