Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Odlok o ureditvenem načrtu Mestno jedro - Brežice

vsebina objave

Organ sprejema:Skupščina Občine Brežice
Datum sprejema:18.04.1994
Datum objave:20.05.1994
Objavljeno v:

UL RS 27/94

Datum začetka veljavnosti:28.05.1994

Predpisi, ki spreminjajo dani osnovni predpis:

10/2005 - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu mestno jedro Brežice

Naslov / osnovni predpis:Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu mestno jedro Brežice

Vsebina objave

Datum sprejema:24.10.2005
Datum objave:27.12.2005
Objavljeno v:

UL RS 118/05

Datum začetka veljavnosti:04.01.2006

06/2004 - Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu Mestno jedro Brežice

Naslov / osnovni predpis:Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu Mestno jedro Brežice

Vsebina objave

Datum sprejema:28.06.2004
Datum objave:27.07.2004
Objavljeno v:

Ul RS 82/04

Datum začetka veljavnosti:04.08.2004

06/2004 - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu Mestno jedro Brežice

Naslov / osnovni predpis:Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu Mestno jedro Brežice

Vsebina objave

Datum sprejema:28.06.2004
Datum objave:27.07.2004
Objavljeno v:

UL RS 82/04

Datum začetka veljavnosti:04.08.2004

06/2004 - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu Mestno jedro Brežice

Naslov / osnovni predpis:Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu Mestno jedro Brežice

Vsebina objave

Datum sprejema:28.06.2004
Datum objave:27.07.2004
Objavljeno v:

UL RS 82/04

Datum začetka veljavnosti:04.08.2004

03/2002 - Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu mestno jedro Brežice

Naslov / osnovni predpis:Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu mestno jedro Brežice

Vsebina objave

Datum sprejema:25.03.2002
Datum objave:23.04.2002
Objavljeno v:

UL RS 36/02

Datum začetka veljavnosti:01.05.2002

12/2001 - Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o ureditvenem načrtu Mestno jedro - Brežice

Naslov / osnovni predpis: Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o ureditvenem načrtu Mestno jedro - Brežice

Vsebina objave

Datum sprejema:17.12.2001
Datum objave:18.01.2002
Objavljeno v:

UL RS 4/02

Datum začetka veljavnosti:02.01.2002

07/2001 - Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu Mestno jedro Brežice - del kareja A

Naslov / osnovni predpis:Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu Mestno jedro Brežice - del kareja A

Vsebina objave

Datum sprejema:30.07.2001
Datum objave:24.08.2001
Objavljeno v:

Ul RS 4/02

Datum začetka veljavnosti:01.09.2001

10/1997 - Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu Mestno jedro Brežice

Naslov / osnovni predpis:Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu Mestno jedro Brežice

Vsebina objave

Datum sprejema:20.10.1997
Datum objave:04.12.1997
Objavljeno v:

UL RS 74/97

Datum začetka veljavnosti:12.12.1997