Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Odlok o podelitvi koncesije za vzpostavitev sistema kabelske televizije na območju občine Brežice

vsebina objave

Datum sprejema:20.05.1994
Datum objave:02.06.2010
Datum začetka veljavnosti:02.06.2010