Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Odredba o pašnem redu čebel v občini Brežice

vsebina objave

Datum sprejema:22.04.1994
Datum objave:02.06.2010
Datum začetka veljavnosti:02.06.2010