Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o oddaji službenih stanovanj v najem

vsebina objave

Datum sprejema:08.04.1994
Datum objave:02.06.2010
Datum začetka veljavnosti:02.06.2010