Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Odredba o pristojbinah za veterinarsko-sanitarne preglede živali in živil živalskega izvora, za izdajo dovoljenja za prodajo mleka, plačevanje stroškov veterinarsko-higienske službe in plačevaje dejavnosti diagnostike kužnih bolezni izven rednega

vsebina objave

Datum sprejema:08.04.1994
Datum objave:02.06.2010
Datum začetka veljavnosti:02.06.2010