Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Radia Brežice

vsebina objave

Datum sprejema:21.01.1994
Datum objave:02.06.2010
Datum začetka veljavnosti:02.06.2010