Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta Forma Sromlje

vsebina objave

Datum sprejema:17.09.1993
Datum objave:02.06.2010
Datum začetka veljavnosti:02.06.2010