Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun komunalnih taks

vsebina objave

Datum sprejema:22.07.1993
Datum objave:02.06.2010
Datum začetka veljavnosti:02.06.2010