Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Odredba o spremembi Odredbe o določitvi najvišjih cen

vsebina objave

Datum sprejema:19.06.1993
Datum objave:02.06.2010
Datum začetka veljavnosti:02.06.2010