Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Sklep o ukinitvi bivše poti kot javno dobro v k.o. Cerklje

vsebina objave

Datum sprejema:10.06.1993
Datum objave:02.06.2010
Datum začetka veljavnosti:02.06.2010