Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnih zavodov na področju vzgoje in izobraževanja ter vzgoje in varstva predšolskih otrok

vsebina objave

Datum sprejema:10.06.1993
Datum objave:02.06.2010
Datum začetka veljavnosti:02.06.2010