Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Odlok o ustanovitvi Sveta za varstvo pravic najemnikov stanovanj

vsebina objave

Datum sprejema:10.06.1993
Datum objave:02.06.2010
Datum začetka veljavnosti:02.06.2010