Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Odlok o proračunu občine Brežice za leto 1993

vsebina objave

Datum sprejema:10.06.1993
Datum objave:02.06.2010
Datum začetka veljavnosti:02.06.2010