Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Sklep o razpisu referenduma za uvedbo vaškega samoprispevka Loče KS Dobova

vsebina objave

Datum sprejema:10.06.1993
Datum objave:02.06.2010
Datum začetka veljavnosti:02.06.2010