Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Odredba o višini prispevka za vzdrževanje melioracijskih objektov v občini Brežice v letu 1993

vsebina objave

Datum sprejema:04.06.1993
Datum objave:02.06.2010
Datum začetka veljavnosti:02.06.2010