Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Odlok o preimenovanju ulic v naseljih Brežice in Dobova

vsebina objave

Organ sprejema:Skupščina Občine Brežice
Datum sprejema:04.02.1993
Datum objave:18.02.1993
Objavljeno v:

UL RS 9/93

Datum začetka veljavnosti:03.03.1993