Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Izid glasovanja na nadomestnih volitvah v Zbor združenega dela Skupščine občine Brežice v 1. volilni enoti

vsebina objave

Datum sprejema:07.08.1992
Datum objave:02.06.2010
Datum začetka veljavnosti:02.06.2010