Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Pravilnik o pogojih in merilih za dodeljevanje socialnih stanovanj v najem

vsebina objave

Datum sprejema:01.08.1992
Datum objave:02.06.2010
Datum začetka veljavnosti:02.06.2010