Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Odredba o spremembi odredbe o določitvi najvišjih cen

vsebina objave

Datum sprejema:01.08.1992
Datum objave:02.06.2010
Datum začetka veljavnosti:02.06.2010