Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Sklep družbenopolitičnega zbora Skupščine občine Brežice o prenehanju mandata delegatu Antonu Preskarju

vsebina objave

Datum sprejema:28.07.1992
Datum objave:02.06.2010
Datum začetka veljavnosti:02.06.2010