Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Sklep o javni razgrnitvi Programskih zasnov za UN Prenova mestnega jedra

vsebina objave

Datum sprejema:27.05.1992
Datum objave:02.06.2010
Datum začetka veljavnosti:02.06.2010