Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Odredba o pristojbinah za veterinarsko-sanitarne in veterinarsko higienske storitve v občini Brežice

vsebina objave

Datum sprejema:22.05.1992
Datum objave:02.06.2010
Datum začetka veljavnosti:02.06.2010