Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Izid glasovanja na nadomestnih volitvah v zbor združenega dela Skupščine občine Brežice

vsebina objave

Datum sprejema:20.02.1992
Datum objave:02.06.2010
Datum začetka veljavnosti:02.06.2010