Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb zazidalnega načrta stanovanjske soseske Zakot-Trnje

vsebina objave

Datum sprejema:20.02.1992
Datum objave:02.06.2010
Datum začetka veljavnosti:02.06.2010