Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Pravilnik o uradni izkaznici, uniformi in opremi komunalnega nadzornika

vsebina objave

Datum sprejema:20.02.1992
Datum objave:02.06.2010
Datum začetka veljavnosti:02.06.2010