Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Sklep o izločitvi Zdravstvenega doma Brežice in Lekarne Brežice iz javnega zavoda Zdravstveni center Brežice

vsebina objave

Datum sprejema:11.01.1992
Datum objave:02.06.2010
Datum začetka veljavnosti:02.06.2010